آنالیز محصولات

برای مشاهده آنالیز محصولات روی نام آنها کلیک کنید

 

آب و فاضلاب شوینده ، آرایشی بهداشتی اسیدها
کلر ایرانی %۶۵  سولفونیک اسید اسید استیک
کلرهندی % ۷۰ استئاریک اسید اسید نیتریک
کلرچینی % ۷۰ اولئیک اسید (پالم) اسید کلریدریک
کلر مایع %۹۹٫۹ تگزاپون %۷۰(SLES) اسید سولفوریک
کلروفریک مایع % ۴۰ لورامید اسید سیتریک آبدار (مونو)
اسید کلریدریک % ۳۲ بتائین اسید سیتریک خشک (آن هیدروز)
آب ژاول % ۱۴ پرکلرواتیلن اسید فرمیک % ۸۵
 سی ام سی CMC تری کلرواتیلن اسید فسفریک % ۸۵
 ام سی آ MCA گلیسیرین BPUSP اسید سولفامیک
سود پرک % ۹۹ سدیم تری پلی فسفات STPP اسید کرومیک
سود گرانول عرب % ۹۹ آب اکسیژنه ۳۵ % اسید بوریک
سود گرانول تایوان % ۹۹ آب اکسیژنه ۵۰ % اسید بوراکس
سود مایع % ۵۰ EDTA – 2NA اسید چرب نارگیل
پلی آلومینیوم کلراید % ۳۰ EDTA – 4NA اسید چرب پالم
پلی آکریل آمید سوربیتول اسید لاکتیک
سولفات آلومینیوم % ۱۷ سودا اش سبک اسید اگزالیک
دیسکلر سودا اش سنگین اسید تارتاریک
نیتریت سدیم سولفات سدیم ایرانی اسید سالسیلیک
خاک تونسیل سولفات سدیم چینی اسید مالئیک
صابون مول ۱۰ اسید فوماریک
آنتی اسکالانت اسید هیومیک
خاک دیاتومیت اسید استئاریک رابر گرید
ایروسیل اسید انیدرید مالئیک
اسید اسکوربیک
اسید آکرولیک
آمین ها و گلایکل ها روغن و چربی ها الکل و حلال ها
دی اتانول آمین گلیسیرین صنعتی متانول
مونو اتانول آمین گیلیسیرول GMS اتانول
تری اتانول آمین روغن نارگیل ایزو پروپیل الکل
مونو اتیلن گلایکول روغن پالم ایزو بوتانول
دی اتیلن گلایکول  روغن کرچک نرمال بوتانول
بوتیل گلایکول روغن آفتاب گردان زایلین مخلوط
اِتیلن گلایکول روغن سیلیکون کره KCC اورتو زایلین
بوتیل دی گلایکول تولوئن
اتیل استات زایلن
بوتیل استات استون
سیکلوهگزانول
حلال ۴۰۲
حلال ۴۰۶
حلال ۴۰۹
حلال ۴۱۰
حلال ویژه
سایر محصولات سولفات و استئارات
هیدرواکسید کره سولفات روی
هیدرواکسید چین سولفات مس
هیدرو سولفات چین سولفات باریم
هیدرو سولفات آلمان سولفات منیزیوم
پلی وینیل الکل کره سولفات سدیم
پلی وینیل الکل ژاپن سولفات پتاسیم
دی اکسید تیتانیوم سولفات کلسیم
کربنات باریم استئارات روی
کلرید باریم استئارات مس
کربنات سدیم سبک استئارات باریم
کربنات سدیم سنگین استئارات منیزیوم
کلراید آمونیوم-نشادر استئارات سدیم
بنزوات سدیم استئارات پتاسیم
سیترات سدیم استئارات کلسیم
کربن اکتیو
جوش شیرین شیراز
جوش شیرین چین
اوره شیراز
اوره کرمانشاه
گوگرد
کلرید کلسیم صنعتی
کلرید کلسیم خوراکی
سدیم هگزامتا فسفات
تری سدیم فسفات TSP
متا بی سولفیت سدیم
لیگنو سولفونات سدیم
پلی نفتالین سدیم
پلی کربکسیلات
گلوکونات سدیم
کلروفرم کره
متیلن کلراید کره
متیل اتیل کتون MEK
DOP