اسید اگزالیک

اسید اگزالیک

نام های دیگر : اگزالیک اسید ، اکسالیک اسید ، oxalic acid.

فرمول شیمیایی : C2H2o4.

مشخصات : شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای سفید است.

این اسید یک جامد کریستالی بی رنگ است که در آب حل میشود و محلول حاصل بی رنگ است. این اسید جزو اسیدهای دیکاربوکسیلیک طبقه بندی شده است. از لحاظ قدرت اسیدی، بسیار قوی تر از اسید استیک است. اسید اگزالیک عامل احیاء کننده و باز مزدوج شناخته شده آن اگزالات C2O42−است که یک عامل کیلیت ساز برای کاتیونهای فلزی محسوب میشود. به طور معمول، اسید اگزالیک به عنوان دی هیدرات با فرمول :H2C2O4 2H2O رخ می دهد. تماس اسید اگزالیک با پوست بدن و یا خوردن آن خطرناک است.

 

کاربرد :

  1. در کارگاه های هنری معمولا محلول ۵% برای از بین بردن لکه های مرکب و جوهر استفاده می شود.
  2. اسید اگزالیک به خاطر خاصیت اسیدی بالا به عنوان یک عامل کاهنده مورد استفاده قرار می گیرد.
  3. اکسالیک اسید برای تولید مواد شیمیایی خانگی مانند سفیدکننده ها و زنگ زدا ها مورد استفاده قرار می گیرد.
  4. به عنوان پاک کننده چرخ خودرو مورد استفاده قرار می گیرد.