اسید سولفامیک

اسید سولفامیک

نام های دیگر: سولفامیک اسید ، Sulfamic acid ، آمیدوسولفونیک اسید ، آمیدوسولفوریک اسید ، سولفامیدیک اسید.

فرمول شیمیایی : H3NSO3

خصوصیات فیزیکی : کریستال های سفید رنگ، غیر فرار، بی بو

مشخصات : اسید سولفامیک دارای حلالیت ۰۸/۴۷ درصد در آب۸۰درجه سانتی گراد و وزن مخصوص آن ۱۲۶/۲ گرم بر سانتی متر مکعب می باشد. نقطه ذوب اسید سولفامیک ۲۵۰درجه سانتی گراد می باشد.

اسید سولفامیک از ترکیبات مهمی است که به عنوان جرم زدا با توجه به جامد بودن آن و سهولت در حمل و نقل استفاده می شود. محلولهای رقیق سولفامیک اسید برای چندین ماه در دمای اتاق پایدار است.

 

کاربرد :

۱-درصنايع مختلف به عنوان جرم زدا وپاك كننده اسيدي قوي در ديگهاي بخار وبويلرهاي حرارتي.

۲-درصنايع غذايي براي خارج كردن رسوبات پروتئيني به هنگام پخت وپاستوريزه كردن دستگاهها .

۳-درصنايع توليد رنگدانه براي ازبين بردن يون نيتريت اضافي .

۴-درصنايع كشاورزي بصورت نمك آمونيوم سولفامات براي از بين بردن علفهاي هرز.

۵-درصنايع شوينده ،سولفاتاسيون الكلهاي چرب .

۶-درصنايع آب و برق و نفت به عنوان جرم زدا در كليه خطوط بخار و ديگهاي بخار وتأسيسات نيروگاهها .

۷-درصنايع كاغذ سازي براي سفيد كردن خمير كاغذ .

۸-درصنايع شيميايي به عنوان كاتاليست براي توليد رزين هاي اوره فرمالدئيد .

۹-مصارف ديگر .

انبارش :

این ماده را می توان مدتهای طولانی در ظروف آزمایشگاهی ، پاکتهای پلاستیکی یا الیافی نگهداری کرد.

روش دفع ضایعات : تخليه محوطه. با استفاده از وسايل ايمني، ضايعات را با آهک خشک بپوشانيد و آنها جارو نموده و در ظرفي سربسته جهت دفع قرار دهيد . تهویه و شستشوی محیط. ضایعات را با یک ماده قابل اشتعال مناسب مخلوط کرده و تحت شرایط کنترل شده بسوزانید.