اسید نیتریک

اسید نیتریک

اسید نیتریک (nitric acid)  یا همان  HNO3ماده ای است در دمای اتاق مایع ،شفاف و بی رنگ تا زرد و قرمز، بخارات آن سوزش آور، خورنده و خفه کننده از موارد استفاده آن نیز می توان از حضور آن در ساخت مواد منفجره و صنایع نظامی و رنگ سازی نام برد این ماده با وجود فواید و مصرف های فراوان مشکلات و خطرات خاص خود را نیز به همراه دارد مانند خطراتی از قبیل آتش سوزی و انفجار و بسیاری از خطرات بهداشتی تماس با آن .

HNO3 غیرقابل اشتعال بوده ولی با قدرت واکنش پذیری بالای خود با بسیاری از مواد به شدت وارد واکنش می شود و بعضی اوقات این واکنش منجر به بروز انفجار و آتش سوزی می شود. همچنین قابلیت اشتعال مواد آلی و پودر فلزات را بالا می برد. در اثر تابش مستقیم نور خورشید، اکسیژن تولید کرده که این ماده که خود عنصر حیاتی انفجار و سوختن است می تواند باعث انفجار و اشتعال شود.

۲HNO3 —–> 2NO2 + H2 + 1/2 O2

 

HNO3مایع باعث سوختگی شدید می شود. بخارات آن سمی بوده وحد آستانه مجاز آن ۲ واحد در یک میلیون واحد می باشد. در صورت آلوده شدن پوست با اسید نیتریک باید موضع را با آب فراوان شستشو داد.