اسید چرب پالم

اسید چرب پالم

اسید چرب روغن تقطیر شده پالم محصولی است که پس از تغلیظ، رنگبری و بوبری ضایعات روغن پالم به دست می آید. (ضایعات روغن ماده ای است که پس از تصفیه روغن خام گیاهی باقی می ماند که درصد چربی آن حدود ۴۰% میباشد.)

این محصول دارای حداقل ۹۰% و حد اکثر ۹۹% کلیه ی مواد چرب می باشد.

 

موارد استفاده از اسید چرب پالم:

 

بسیار مناسب جهت تولید صابون ، تولید اسید استاریک و غیره