اسید کرومیک

اسید کرومیک

نام های دیگر : chromic acid ، Tetraoxochromic acid .

فرمول شیمیایی : H2CrO4.

 

کاربرد :

این اسيد جهت آبكاري كرم در صنعت آبكاري مورد اسنفاده قرار مي گيردو در واكنش با آنود كرم باعث درخشندگي و براق نمودن فلز آبكاري شده مي گردد.

 

مارک :

اين اسيد در مارك هاي مختلف اعم از آلمان- آفريقا- ايتاليايي- ژاپني- چيني و تركيه در بازار موجود مي باشد.