اسید کلریدریک

اسید کلریدریک

نام های دیگر :Muriatic acid ، HCl ، جوهرنمک ، Hydrochloric acid ، هیدروژن كلراید ، اسید كلروهیدریك ، کلریدریک اسید.

فرمول شیمیایی : HCl.

مشخصات :

اسید کلریدریک به دلیل اینکه جز مواد شیمیایی پایه است کاربرد بسیار وسیعی دارد. گاز اسید کلریدریک بی رنگ با بوی تند و با طمع اسیدی است و از هوا سنگین تر است. این ماده به آسانی تبدیل به مایع می شود و در حالت مرطوب یا محلول ، ماده آبی رنگ را به رنگ قرمز در می آورد. این ماده با فلزات و هیدروکسید آنها ترکیب می شود.

 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی :

حالت فیزیکی: مایع

شکل فیزیکی: مایع فرار

رنگ : بی رنگ یا زرد کمرنگ

بو : دارای بوی تند

حلالیت در آب : قابل حل است.

Molecular formula HCl in water (H2O

Molar mass 36.46 g/mol (HCl

Appearance Clear colorless to light-yellow liquid

Density 1.18 g/cm3 (variable, value for assay 36-38% w/w)

Melting point 27.32 C (247 K) 38% solution.

Boiling point 110 C (383 K), 20.2% solution 48 C (321 K), 38% solution

Solubility in water Miscible

 

تاریخچه:

تیزآب سلطانی یک ترکیب شامل اسید کلریدریک و اسید نیتریک می باشد که از انحلال نشادر در اسید نیتریک ساخته می شود. ساخت این ماده به کیمیاگر اروپایی با نام پسدوگبر نسبت داده شده است. هرچند که مراجع متعددی تولید این ماده که در آن اسید کلریدریک موجود می باشد را به نسخ خطی شرق زمین در اواخر قرن ۱۳ نسبت می دهند.

اسید کلریدریک به صورت خالص و مجزا نیز در قرن ۱۶ توسط لیباویوس از طریق دادن حرارت به نمک در ظرف های گلی خاک رس که مخصوص ذوب فلزات می باشد تولید شده است.

گروهی معتقدند اسید کلریدریک خالص ابتدا توسط دو آلمانی با نام های Valentin و monk در قرن ۱۵ کشف شده است. هرچند این نظریه را برخی از مدعیان با استناد بر اینکه تا پایان قرن ۱۶ هیچ اسید کلریدریک خالصی در آن منطقه مشاهده نشده است رد کرده اند.

در قرن هفدهم یک شیمیدان آلمانی با نام گلاوبر به منظور تولید سولفات سدیم از طریق فرآیند مانهایم اسید سولفوریک و نمک کلرید سدیم را با یکدیگر ترکیب کرد. پس از آن در سال ۱۷۷۲ میلادی پرستیلی از شیمیدانان انگلیسی موفق به تولید هیدروژن کلراید خالص شد و در سال ۱۸۱۸ داوی شیمیدان انگلیسی ثابت کرد که ترکیب شیمیایی شامل هیدروژن و کلراید می باشد.

کاربرد :

۱٫قطعه شویی فولاد

 1. تولید ترکیبات غیر عالی
 2. پرداخت چرم
 3. تمیزکننده های خانگی
 4. صنعت ساختمان
 5. پاک کننده و از بین برنده جرم سرامیک
 6. اسیدی کردن چاه های نفتی
 7. برداشتن رسوب بویلرها
 8. تمیزکاری فلزات
 9. کنترل PH و خنثی سازی
 10. تهیه اتیلن دی کلراید

 

ایمنی اسید کلریدریک :

۱٫اطلاعات آتش سوزی و انفجار

مواد خاموش کننده : جهت اطفاء حريق از مواد خاموش کننده مناسب استفاده شود.

 

خطرات انفجار يا آتش سوزی : اين ماده غير قابل اشتعال است . در حضور آب مي تواند با فلزاتی نظير آهن واکنش داده و توليد گاز بسيار قابل انفجار و اشتعال هيدروژن کند. اگر سيلندرها در معرض آتش قرار گيرند با آب خنک شود.

 1. اطلاعات مربوط به واکنش ماده

ثبات/پلی مريزاسيون : درسيلندرهای تحت فشار دربسته دردمای اتاق، هنگام کارپايدار بوده و پلی مريزاسيون خطرناک رخ نميدهد

ناسازگاری شيميايي : اين گاز بسيار واکنش زا مي باشد . با کاربيد کلسيم، کاربيد استلين سزيوم، کاربيد سزيوم، ليتيوم سيليساد، برات منيزيوم، سولفات جيوه، کاربيد استيلن روبيديوم، روبيديوم کاربيد و سديم واکنش مي دهد .

توليد مواد خطرناک در اثر تجزيه : هنگام آتش سوزی با بعضی فلزات واکنش داده و تجزيه مي شود و توليد گاز هيدروژن مي نمايد.