اورتو زایلین

اورتو زایلین

 

پلی اتیلن ترفتالات ( گرید فیلم )   :           Orto Xylene

 

مشخصات ماده و اجزاء تشكيل دهنده آن

 

نامهاي مترادف  دي متيل بنزن، – متيل تولوئن

 

خانواده شيميايي هيدروكربن آروماتيك ( معطره )، آلكيل بنزن، دي آلكيل بنزن

 

وزن ملكولي ۱۰۶/۱۶

 

فرمول شيميايي فرمول C8H10

 

موارد مصرف         :           تولید ایندریدفتالیک ،‌پلاستی سایزرها ، رنگ ها ، حشره کش ها.