اولئیك اسید

اولئیك اسید

نام دیگر :  سیس-۹-اكتادسنوییك اسید

فرمول    :                 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH

اسید چربی با فرمول شیمیایی C۱۸H۳۴O۲ است؛ که جرم مولی آن ۲۸۲٫۴۶۱۴ g/mol می‌باشد.

 

شکل ظاهری این ترکیب، مایع روغنی زرد کمرنگ یا مایل به قهوه‌ای است.

 

این اسید چرب با یک پیوند غیراشباع در بسیاری از جانوران و روغن‌های گیاهی یافت می‌شود ولی اولئیک از نام زیتون مشتق شده است.

 

در بسته بندی و برندهای زیر می باشد :

اسید اولئیک ایرانی پایه حیوانی بشکه فلزی ۱۹۰ کیلوگرمی

اسید اولئیک هندی بشکه فلزی ۱۹۰ کیلوگرمی

اسید اولئیک مالزی پایه گیاهی بشکه فلزی ۱۸۰ کیلوگرمی