حلال ۴۰۹

AW 409

توضيحات :

بخش اعظم حلال ۴۰۹، از هيدروكربن هاي آروماتيك (بيش از ۷۵ درصد)، عمدتاً از نوع تولوئن تشكيل شده است. كاربرد آن بيشتر به عنوان رقيق كننده در لاك الكل ها، رنگ ها، جلا دهنده ها و مركب چاپ، به عنوان رقيق كننده در ساخت چسب هاو به عنوان ماده متشكله تينر مي باشد.

 

 

تأثير برانسان و محيط زيست :

اين ماده از راه چشم، پوست و استنشاق و بلع جذب مي شود .

د ر اثر تماس با چشم ها سبب سوزش و تحريك مي گردد .

در تماس با پوست سريعاً تبخير شده و سبب خشكي و تحريك پوست مي گردد .

بلعيدن اين مايع سبب سوزش در ناحية گلو و سينه شده و سبب تهوع و استفراغ مي گردد .

تنفس بخارات اين مايع سبب كاهش كار ايي دستگاه اعصاب مركزي و آسيب به ريه ها مي گردد

 

شرايط نگهداري و حمل ونقل :

به علت قابليت اشتعال اين ماده حتماً قبل از حمل، اقدامات كنترلي مهندسي انجام گيرد . و در محيط خشك و خنك بدور از

منابع و نور مستقيم خورشيد و با تهوية مناسب نگهداري شود .

جهت جمع آوري موارد ريخته شده از مواد جاذبي مانند ماسه و خاك استفاده نمائيد و از مواد قابل احتراق مثل خاك اره

استفاده ننمائيد . از ورود آن به مجاري فاضلاب جلوگيري نمائيد .