حلال ۴۱۰

AW 410

توضيحات :

حلالي است ، متشكل از هيدروكربن هاي پارافيني با تعداد C۵-C۸. كاربرد آن بيشتر به عنوان رقيق كننده در لاك الكل ها، رنگ ها، جلا دهنده ها و مركب چاپ به عنوان يكي از مواد متشكله تاير، حلال لاستيك و رزين، چسب ها و چسب هاي نواري به عنوان حلال در صنايع شيميائي و آرايشي و غذايي مي باشد.

 

تأثير برانسان و محيط زيست :

اين ماده از راه چشم، پوست و استنشاق و بلع جذب مي شود .

در اثر تماس با چشم ها سبب سوزش و تحريك مي گردد .

در تماس با پوست سريعاً تبخير شده و سبب خشكي و تحريك پوست مي گردد .

بلعيدن اين مايع سبب سوزش در ناحية گلو و سينه شده و سبب تهوع و استفراغ مي گردد .

تنفس بخارات اين مايع سبب كاهش كار ايي دستگاه اعصاب مركزي و آسيب به ريه ها مي گردد.

 

شرايط نگهداري و حمل ونقل :

به علت قابليت اشتعال اين ماده حتماً قبل از حمل، اقدامات كنترلي مهندسي انجام گيرد . و در محيط خشك و خنك بدور از

منابع و نور مستقيم خورشيد و با تهوية مناسب نگهداري شود .

جهت جمع آوري موارد ريخته شده از مواد جاذبي مانند ماسه و خاك استفاده نمائيد و از مواد قابل احتراق مثل خاك اره

استفاده ننمائيد . از ورود آن به مجاري فاضلاب جلوگيري نمائيد .