خاک دیاتومیت

خاک تسویه

خاک دیاتومه یا دیاتومیت ، بازمانده های فسیل شده جلبک های دریایی است با قدمتی بیش از چندین میلیون سال ، که به علت وجود خلل و فرج موجود در ساختار آن می توان از آن در صنعت فیلتراسیون به عنوان کمک فیلتر استفاده کرد .

خواص فيزيكي و شيميايي دياتوميت خام :

سفيد رنگ ، نرم ، قابليت پودر آسان ، وزن مخصوص متغير بين ۷٫۰ تا ۱۵٫۱

Water    Ignition loss        Na20     TiO2      P205     MgO      CaO       Fe203    A1203   SiO2

۳٫۰        ۳٫۶        ۱٫۱        ۰٫۲        ۰٫۲        ۰٫۶        ۰٫۵        ۱٫۲        ۳٫۸        ۸۵٫۸

 

دياتوميت هاي خام پس از طي فرايند هاي مختلف به رنگ هاي كرم ،‌سفيد و قهوه اي در انواع مختلف توليد مي گردد .

بيشترين كاربرد دياتوميت به انوان فيلتر براي جداسازي جامدات معلق در مايع مي باشد . كاربرد دياتوميت در اين بخش اغلب به عنوان صافي در صنايع مختلف فيلتراسيون از جمله كارخانه هاي قند ، فيلتر كردن داروها ، نوشيدني ها ، مايع شكر خام ، آنتي بيوتيك ها ، آبهاي شهري ، آب استخرها ، آبميوه ها ، سوخت هواپيما و … مي باشد .

دومين مصرف عمده دياتوميت ها به عنوان پر كننده در صنايع ساخت رنگ ،‌كاغذسازي و ساينده است .كاربرد دياتوميت به عنوان پركننده رنگ ها ، جهت كنترل شفافيت و درخشش رنگ مي باشد .

وجود تخلخل در دياتوميت ها باعث شده تا از آن به عنوان عايق گرما و صدا استفاده شود .

 

پودر دياتوميت به علت سطح آزاد زياد و حجم توده اي كم مي تواند بيش از ۲ برابر وزن خود آب جذب كند . به خاطر همين خاصيت ازدياتوميت به عنوان جاذب رطوبت در قالي شوئي ها ، حمل كننده هاي ضد آفت و همچنين در حمل و نقل مواد خطرناك مانند اسيد سولفوريك و اسيد فسفريك استفاده مي شود .