پرکلرواتیلن

پرکلرواتیلن

نام های دیگر پرکلرواتیلن : تتراکلرواتیلن ، اتیلن تترا کلراید.

فرمول شیمیایی : C2Cl4.

مشخصات : مایعی سمی و خطرناک است.

حالت فیزیکی : مایع بیرنگ با بوی شیرین ملایم.

خواص فیزیکی:

نقطه جوش : ۱۲۱ درجه سانتی گراد

نقطه ذوب: ۲۲/۵ – درجه سانتی گراد

فشار بخار: ۱۴٫۲۵

چگالی بخار: ۵٫۸۳

حلالیت : عملا نامحلول در آب

کاربرد:

۱٫ این محصول در چربیگیری از روی فلزات کاربرد دارد. یکی از کاربردهای شایع حلالها استفاده از پرکلرواتیلن در خشک شویی ها می باشد.

  1. احیا کاتالیست های صنایع پتروشیمی ، زمانیکه کاتالیست به ترکیبات اکسیژن و نیتروژن بسیار حساس بوده و کاتالیست فورا مسموم خواهد شد.
  2. در فرآیندهای ایزومریزاسیون ، به عنوان تامین کننده یون کلرید Cl- که به عنوان پروموتر کاتالیست عمل می کند.
  3. به عنوان پاک کننده لکه و چربی در خشکشویی ها.

خطرات شیمیایی : در اثر حرارت مقدار زیادی از گازها و بخارات سمی را به اطراف منتشر می کند. محصولات خطرناک حاصل از تجزیه : گاز کلریدهیدروژن ، اسید هیدروکلریک ، فسژن.

راه های مواجهه : استنشاق ، پوست و بلعیدن.

خطرات استنشاق: تحریک بینی و گلو سرکوبی سیستم عصبی مرکزی همراه با علایم خواب آلودگی ، گیجی، سردرد، تهوع و فقدان هوشیاری در غلظت های بالاتر منجر به مرگ می شود.

اثرات مواجهه کوتاه مدت: در صورت استنشاق، تحریک بینی و گلو سرکوبی سیستم عصبی مرکزی همراه با علایم خواب آلودگی ، گیجی، سردرد، تهوع و فقدان هوشیاری در غلظت های بالاتر منجر به مرگ می شود.

در صورت تماس پوستی زیاد، ممکن است باعث تحریک خفیف، احساس سوزش، قرمزی و تاول پوست می شودو در صورت بلع احساس مستی ، اختلال بینایی و احساس هیجان ایجاد می کند.

اثرات مواجهه بلند مدت و مکرر: در صورت تماس پوستی قرمزی، خشکی، خارش و ترک پوست ایجاد می کند. اثرات بر سیستم عصب مرکزی به صورت گیجی، فراموشی، عدم تمرکز، تلو تلو خوردن، خستگی، تهوع، اثرات رفتاری مانند کاهش وزن واکنش و ناهماهنگی می باشد.

سرطان مری، سرطان دهانه رحم و تومور لنفاتیک غیر هودچیکن

ایمنی : در هنگام کار با پرکلرواتیلن حتما لباس محافظ مناسب ، دستکش ، شیلد صورت ، هود و چشم شوی نیاز است.