پلی نفتالین سدیم

مصارف :
· برای آماده سازی بتنی با عملکرد بالا و حالت روانی عالی
· بتن های پیش ساخته که مقاومت زودرس مورد نظر می باشد
· جهت تسریع در روند کسب مقاومت نهایی بتن به واسطه کاهش قابل توجه میزان آب مصرفی در مخلوط بتن
· برای افزایش قابل توجه کارایی و خاصیت حفظ اسلامپ بتن ، بدون نیاز به افزایش آب موجود در مخلوط
· افزایش دوام و کاهش نفوذپذیری
· مقاوم سازی بتن مسلح در برابر عوامل خورنده مانند بتن ستونها ، پل ها ، مخازن آب و سدها
خصوصیات ویژه :
· بهبود خاصیت چسبندگی و پخش ذرات ریز در بتن
· کاهش آب انداختگی و جدایی سنگدانه ها و افزایش قابلیت پمپ کردن
· کاهش قابل ملاحظه نسبت آب به سیمان را ممکن ساخته و امکان تولید بتن پرمقاومت ، بدون افزایش میزان سیمان مصرفی را فراهم می آورد
· فاقد کلراید بوده و در نتیجه برای استفاده در بتنهای مسلح و پیش تنیده مناسب می باشد
· مطابق با استاندارد
ASTM C494 ، BSEN 934-2
· افزایش کارایی با توجه به بتنی که از این ماده استفاده نگردیده است
· سازگاری و کاربرد همزمان با دیگر مواد افزودنی این شرکت (کلیه مواد افزودنی نباید قبل از افزودن با یکدیگر ترکیب شوند بایستی هر کدام بصورت مجزا به مخلوط بتن اضافه گردد
· سازگاری با انواع سیمان پرتلند و مواد جایگزین سیمان حتی میکروسیلیس