پلی کربوکسیلات

فوق روانساز بتن بر پایه پلی کربوکسیلات – Fabflow – c-20 يكی از مواد افزودني بتن کاملاً جدید و تخصصی و فوق روانساز بتن مايع بر پايه پلی كربوكسيلات اصلاح شده ميباشد كه برای بتنهای ويژه و سايتهای كاری تخصصی بتن طراحی گرديده است. بتنهای خود تراز شونده و خود متراكم شونده ويژه و بتنهايی كه الزامات آيين نامه ای آن به حداقل رساندن نسبت آب به سيمان را در حد نهايت درخواست نموده باشد و يا در كارگاههای خاص و حساسی كه افت اسلامپ با ديگر مواد فوق روانساز بتن قابل تحمل نباشد، همگی از مواردی است كه موارد ويژه كاربرد اين فوق روانساز بتن بر پایه پلی کربوکسیلات به حساب می آيند.

موارد کاربرد فوق روان ساز بتن بر پایه پلی کربوکسیلات – Fabflow – c-20:

استفاده در بتنهای ويژه تخصصی SCC يا خود متراكم شونده.
استفاده در بتنهای ويژه و تخصصی كه سطوح با پرداخت عالی و با صرف حداقل انرژی نياز دارند.
بتنهای تخصصی با حد اقل W/C و حد اكثر دوام و پايايی.« HPC »
استفاده در بتنهای ويژه خود تراز شونده.« SLC »
استفاده پلی کربوکسیلات در بتنهای ويژه آماده با فاصله حمل نسبتا طولانی كه امكان اضافه نمودن مواد.
استفاده در بتنهای ويژه آماده با فاصله حمل نسبتا طولانی كه امكان اضافه نمودن مواد افزودنی فقط در بچينگ مهيا است.
بتن مقاومت بالا با حداکثر دانسیته و حداقل قیمت
در مقاطع مربوط به بتن حجیم حرارت بسیار آهسته تر از تولید آن در محیط اطراف پراکنده می شود ودر نتیجه باعث گرم شدن بتن حجیم میشود فوق روان ساز بتن بر پایه پلی کربوکسیلات مذکور باعث کاهش حرارت در بتن حجیم شده و باعث گیرش به صورت عادی یا نوترال می گردد همچنین در کاهش و یا جلوگیری از ترکهای عمقی و ترکهای موئی در بتن حجیم نقش ایفا می کند.
فوق روان ساز بتن بر پایه پلی کربوکسیلات مذکور در بتن حجیم باعث روانی بالا شده و هم چنین پمپ پذیری بالایی را در بتن حجیم بوجود می آورد. هم چنین نسبت آب به سیمان را در بتن حجیم کاهش میدهد و مقاومت بتن حجیم را بالا می برد.
مشخصات فنی فوق روان ساز بتن بر پایه پلی کربوکسیلات در ساخت بتن حجیم – Fabflow – c-20:

رنگ: مايع قهوه ای روشن
وزن مخصوص : ~ ۱٫۰۵
ميزان كلر: ندارد
نقطه اشتعال: ندارد

مقدار مصرف فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات در ساخت بتن حجیم – Fabflow – c-20:

دُز نرمال مصرف این فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات ۰٫۳% الی ۱٫۶% نسبت به وزن سيمان مصرفی در بتن ميباشد. دُزهای بالاتر از ۱٫۶% الی ۱٫۸% برای مصارف ويژه توصيه ميگردد. ولی كليه دزهای مصرف قبل از بكارگيری بايد مورد آزمايش قرار گيرند.مصرف فوق روان ساز بتن بر پایه پلی کربوکسیلات بيشتر از ۱٫۸% توصيه نمی گردد مگر با هماهنگی با آزمايشات قبلی.

اختلاط:

فوق روانساز بتن بر پایه پلی کربوکسیلات – Fabflow-C-20 يك افزودنی آماده مصرف ميباشد كه ترجيحاً می بايست در بچينگ به بتن اضافه گردد. بهتر است ترتيب ريختن مواد در پچينگ طوری طراحی گردد كه ابتدا مصالح بهمراه بيش از نيمی از آب مورد نياز طرح اختلاط وارد بچينگ شود، سپس فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات – Fabflow-C-20 به بتن در حال ساخت اضافه گردد.
توجه فرماييد كه نه تنها فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات – Fabflow-C-20 نبايد از قبل با هيچگونه ماده افزودنی مخلوط گردد،

بسته بندی فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات در ساخت بتن حجیم – Fabflow – c-20:

این فوق روانساز بتن بر پایه پلی کربوکسیلات به صورت مايع در گالنهای ۲۲ كيلو گرمی يا در بشكه های ۲۲۰ كيلو گرمی موجود بوده و در صورت سفارش مشتری در بسته بندی های خاص و يا به صورت فله در تانكر قابل تحويل خواهد بود.

نکات ایمنی فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات در ساخت بتن حجیم – Fabflow – c-20:

فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات – Fabflow-C-20 اگرچه ماده شيميايی است و علاوه بر در نظر گرفتن جنبه های احتياطی كار با مواد شيميايی مطالعه برگه MSDS آن توصيه می گردد ولی جزء كالاهای مخاطره ساز نبوده و نياز به نصب برچسب مواد خطرناك ندارد.